Katarína Ševčíková HARP

Královský nástroj se jí stal již před lety osudovým a vede ji stále dál na cestě poznání a zkušenosti za nejvyšším duchovním rozvojem a k naplnění Božského potenciálu zde, na Zemi.

Astrologické a numerologické poradenství harfistky Kataríny Ševčíkové

Jediný dôvod, pre ktorý je náš život stále ťažký, je to, že len veľmi ťažko dovoľujeme jeho príbehu plynúť.
Stále máme tendenciu ísť do protismeru, do odporu s tým, čo sa deje a máme chuť ho riadiť.
Akonáhle pochopíme, že život sa nám nedeje, ale deje sa pre nás, v každom dni nájdeme potenciál radosti a šťastia.
A z ťažkého života sa stane ľahučko plynúci tok energie…….

“Běžte za svým štěstím a Vesmír vám otevře dveře tam, kde byly předtím jen zdi.”
DSC_6868
Pro každého, kdo je připraven stát se Tvůrcem svého života….

Konzultaci je možné objednat telefonicky, zasláním poptávky přes e mail
a také přes můj e-shop ZDE,
kde Vám ráda sdělím další informace a podmínky včetně ceny.
Osobní konzultace je možná pouze v Mariánských Lázních a pak online dle domluvy.

Využít astro – numerologického výkladu ŽÍVOTNÍ CESTY a poradenství online
formou může každý, kdo má chuť začít hledat řešení svého nového startu a to
PRÁVĚ TEĎ, V TUTO CHVÍLI A NA TOM MÍSTĚ, KDE SE PRÁVĚ NACHÁZÍ
a komu vyhovuje anonymita.

Konzultace tváří v tvář má svá pozitiva a pramení právě ze setkání dvou lidí,
z toho, že vidí své reakce, mohou si rovnou ujasnit
nejasnosti a hledat postupy společně.

Děkuji za Váši důvěru, které si nesmírně vážím.

Tel.: +420 606 935 686
E-mail: katarinasevcikova@seznam.cz

Vaší objednávku lze učinit také v e shopu ZDE.

 

Na mé životní cestě mě doprovází dvě velké vášně.
Jednou z nich je hudba a moje milovaná harfa, která je neustále se mnou
a přes kterou mohu na zemi tvořit, realizovat se, a především rozdávat Vám všem
pohlazení, krásu a radost přes velký Boží dar, který nám všem hudebníkům
ještě před narozením a inkarnaci byl svěřený do rukou, ale také denně
procházet novými zkušenostmi, učením a zkouškami.

Ano, tím Božím darem a nástrojem je hudba, která dobíjí pozitivní energii,
motivuje a díky ní se také dají odblokovat nejhlubší vnitřní emoce a
propojí nás s nejhlubší vlastní komnatou a tou je naše lidská duše.

Moji druhou velikou Vášni byl vždy zájem o lidská srdce, psychiku a především duši.
Jaké síly určuji náš život, proč jsme vlastně tady, co přináší to největší
štěstí v bytí, jak působí duchovní síly, jsou někde ve vesmíru, existuje tam
život? Nikdo se nemusí obávat, že by s těmito otázkami zůstal sám.
Zabýváme se jimi všichni, ať již si to přiznáváme, anebo ne….

DSC_6909
int_v36

Již jako dítěti mi hlavou často problikávaly různé otázky a krom toho,
že jsem se od pěti let věnovala hudbě mojí tajnou komnatou bylo hledat pravdu
a poznání, přes vesmírné otázky a most lidské duše, co je mezi Nebem
a Zemí a proč tady vůbec jsme?

Hltala jsem jakoukoli informaci, která mi přišla do cesty a byla nám vůbec tenkrát
dostupná. A právě vědy jako jsou astrologie, numerologie se stala mojí druhou
velikou vášní již v období dospívaní. Studie moudrých věd, informace
o číslech, planetách byly pro mne obrovským přínosem a naučily mne i lépe
pochopit samu sebe, jaké jsou moje nejsilnější povahové rysy, tedy
místa, kde mám nad okolnosti silnou kontrolu, ale také odhalit, jaké jsou i moje
slabosti a nejrůznější problémy, které v životě budu řešit a paradoxně
souvisejí s každým povahovým typem člověka.

Nepatřím k těm, kteří myslí, že druhé musíme nutně zachraňovat. Naopak. Je skvělé
být u toho, když si druhý člověk dovolí projevit svoji sílu a rozhodne
se vzít život do svých rukou. Vždy jsem vnímala lidské osudy a životní události
v širších souvislostech, než bývá obvyklé. Pokud si uvědomíme, o jaké souvislosti
se jedná, můžeme se v našem životě lépe zorientovat.

Bude mi nesmírnou ctí a potěšením, když se rozhodnete dát mi svoji důvěru a budu se moci podělit s Vámi o informace a svoje znalosti, které jsem poctivě sbírala hodně let, ale především je také i prožívala ve vlastním bytí a každodenním a běžném životě.Každý z nás má ve svém energetickém vybavení k tomu, aby mohl načítat informace z úrovně Vyšší Moudrosti a láskyplného nadhledu, ale někdy nás životní okolnosti přivedou až na rozcestí, kde je nezbytné nutně provést radikální změny a nejsme dostatečně silný udělat ten první krok.

Bude mi potěšením přes moudré a staré vědy jako jsou astrologie, numerologie obohatit
Vaše vědomí a nastartovat Vás, dostat se zase o krok dál,protože
“Cesta je vepředu, vzadu je jen poučení.”

Vaše rozhodnutí, a především práci na sobě za Vás nikdo neudělá a je hodně možností
a mnoho cest, kterými můžeme kráčet dál. Ovšem jen jedna cesta je cesta srdce…

IMG_8757add-ZG

Astrologie, řecky (astron) – hvězda (logos) , česky též hvězdopravectví.
Zabývá se zkoumáním jejími stoupenci předpokládaných souvislostí mezi děním
na obloze, charakterizovaným zejména pohybem planet, Slunce, Měsíce
a dalších prvků, a jeho vlivem na dění na Zemi. Z těchto souvislostí
vyvozuje vlivy v různých oblastech života na Zemi. Činí tak zejména formou
hledání analogií a vysvětlení dějů minulých a probíhajících, předvídání
událostí a dění v budoucnu, hodnocení nebeských vlivů na lidskou psychiku
a fyzické tělo, na světové dění, události, politické souvislosti atd..
Rozsáhlou oblastí činnosti astrologie je snaha o nalezení souvztažností mezi děním
na obloze a vývojem jak jedince, tak celého lidského společenství. Za účelem
tohoto zkoumání vytvořili astrologové v různých dobách a různých civilizačních
okruzích řadu samostatných symbolických systémů a tradičních nauk, které
mají pochopení vztahů nebeských a pozemských dějů zprostředkovat.
Na astrologii bylo dlouho pohlíženo především jako na předpovídání budoucnosti.
Astrologie je nauka stará tisíce let, která studuje postavení planet
v určitém okamžiku a z určitého místa na Zemi, a na základě
toho interpretuje jejich symbolický význam. Východiskem k tomu je názor,
že vesmír, jež nás obklopuje, je živoucím systémem, který se neustále vyvíjí
a kde je všechno propojeno. Změní-li se nějaká část systému, má to
vliv na celek a naopak. Tato vesmírná jednota je také vnímána
jako propojení prostoru a času.

Vše v sobě nese stopy minulosti, přítomnosti i zárodky budoucnosti. To, že astrologové dokáží odhalit budoucí možný vývoj, vyvolává otázku, do jaké míry má člověk svobodnou vůli rozhodovat o svém životě. Měli bychom si uvědomit, že postavení planet v horoskopu není příčinou toho, jak se člověk bude chovat. Pouze symbolizuje určité vlohy, které směřují k realizaci. Zda se však předpoklady uskuteční, záleží hodně na rozhodnutích jedince. Hvězdy naznačují, ale neurčují.

V astrologii používáme jazyka symbolů, který slouží k pojmenování různých stránek naší povahy a k vysvětlení dalších složitostí lidského života. Každý symbol má velmi široké spektrum významů. Umění astrologického výkladu je založeno na porozumění symboliky, ale také na osobnosti astrologa. Astrologii nelze označit za pouhé placebo. Astrologie skutečně funguje, přestože je obtížné to prokázat.

Datum narození obsahuje informace o našem charakteru a naší životní cestě. Numerologie nám pak díky tomu dává možnost z tohoto data vyčíst informace o našich silných a slabých stránkách a o tom, jak je nejlépe zvládnout a využít. Numerologie sama o sobě neukazuje neměnnou budoucnost,
ale spíše odpovídá na otázku, jaké a proč mezi lidmi vůbec existují rozdíly.
Jednotlivé dílčí výsledky výpočtů nemají za cíl vypovědět cokoli o
dobrém nebo špatném charakteru člověka, ale pouze o rozdílných potřebách
nás samotných a jak s nimi do budoucna co nejlépe naložit.
Numerologie je esoterická nauka o významu čísel. Za otce numerologie se považuje Pythagoras, Řecký filozof a matematik, který žil 600 př.nl.. Nicméně kořeny numerologie v různých variacích sahají do doby tisíců let před Kristem a to do většiny starověkých kultur. Například Čína, Japonsko, Indie, Babylon a Egypt byli obeznámeny s numerologií dávno předtím, než ji začali používat Řekové a Římané.
Vibrace a energie čísel má vliv jak na povahu člověka, tak i jeho životní cestu. Díky numerologii můžeme lépe pochopit sami sebe, nebo druhého člověka, zjistit jaké energie na nás působí, poznat své silné a slabé stránky.

int_v32

Lidská duše je mostem mezi Nebem a Zemí a přišel čas, abychom začali znovu využívat darů tohoto dokonalého spojení a vdechli našemu hmotnému světu v rámci podmínek současné doby jeho původní duchovní rozměr. Protože teprve poté nám život začne skutečně dávat smysl, teprve poté pochopíme jeho nekonečnou dokonalost dalece přesahující představy naší tak omezující lidské mysli…

„Když setrváváš na povrchu svého bytí, celá tvá existence je povrchní. Pokud tvou energii neovládají impulzy zraku, sluchu a hmatu,
otáčí se pomalu k tvému nitru. Postupně se tak tvůj vnitřní zrak stává citlivým na duchovní světlo, k jeho spatření,
poznání a udržení. Jakmile prozřeš, zůstaneš prost všech nároků vlastní vůle.

Když se vracíš do svého nitra, stáváš se mistrem.

Když se budeš pohybovat směrem ke svému povrchu, můžeš zůstat otrokem.“

FMR_5730
DSC_6817

Bude mi ctí a potěšením, nyní Vás provést onou prošlapanou cestičkou a urychlit Váš vstup
do vlastní vnitřní Síly, která vás povede k naplnění vašeho Božského potenciálu zde, na Zemi a na cestě
za tvořivostí a být opravdu šťastným a vnitřně svobodným”

Děkuji za Váši důvěru, které si nesmírně vážím.

S úctou a srdečným pozdravem, Katarína

Tel.: +420 606 935 686
E-mail: katarinasevcikova@seznam.cz

Vaší objednávku lze učinit také  ZDE / e shop